preloader

دکتر رویا شهرام

  • خانه
  • -
  • پزشک
  • -
  • دکتر رویا شهرام
 دکتر رویا شهرام

1.دکتر رویا شهرام

2.متخصص کودکان و نوزادان

3.بورد تخصصی از دانشگاه تهران

4.درمان بیماریهای تب دار و عفونی

5.بررسی وضعیت رشد،تغذیه،آسم و آلرژی