ساعات کار درمانگاه

در صورتی که نیاز به ویزیت متخصصان کلینیک دارید در ساعات زیر مراجعه کنید.

سایر بخشها

درمانگاه بهبد

از ساعت 8 الی 20

آزمایشگاه

آزماشگاه

به صورت شبانه روزی

اورژانس

اورژانس

به صورت شبانه روزی

درمانگاه در یک نگاه

وجه تمایز ما

در مانگاه بهبد

مجرب ترین مرکز رگ گیری اطفال در کرج

در مانگاه بهبد

آزمایشگاه شبانه روزی

درمانگاه بهبد

اطفال و عمومی شبانه روزی

EnglishIran