preloader

راهنمای خودمراقبتی برای سفیران سلامت( ویژه دانش آموزان ابتدایی)

  • خانه
  • -
  • دسته‌بندی نشده
  • -
  • راهنمای خودمراقبتی برای سفیران سلامت( ویژه دانش آموزان ابتدایی)

با گرو ههای غذایی آشنا شویم:

شکل زیر نشان دهنده گرو ههای غذایی است که باید هر روز از آنهابخوریم.
قرار گرفتن مواد غذایی در بالای شکل که جای کمتری گرفته است,به این معنی است که باید از این دسته مواد غذایی کمتر بخوریم…

 

دانلود مقاله