preloader

بدخیمی های دستگاه گوارش

  • خانه
  • -
  • دسته‌بندی نشده
  • -
  • بدخیمی های دستگاه گوارش

بدخیمی های دستگاه گوارش

بیماریهای بدخیم مری، معده و رودهی بزرگ از جمله بدخیمی های شایع در کشور ماست و تشخیص زودهنگام این بیماریها میتواندموفقیت درمان را به نحو چشمگیری افزایش دهد. برای پیشگیری از بدخیمیهای مری بایدتوجه داشت که …

نویسنده:

دکتر افشین تعلیمی، بورد تخصصی بیماری های داخلی

 

دانلود مقاله