دکتر الهه محقق منتطری

 

زمان حضور  شنبه ها ساعت 11 الی 13

جهت هماهنگی و تعیین نوبت با شماره 32214550 تماس حاصل فرمایید