به برداشت گرافت از ناحیه پشت سر (بانک مو) و انتقال آن به ناحیه تاس و کاشت آن در ناحیه مورد نظر عمل پیوند مو گفته می شود و شامل روش های

SUT، FIT، FUT و FUE  می باشد

به طور کلی نمی توان گفت کدام روش نسبت به دیگری برتری دارد زیرا فاکتورهایی مثل تراکم بانک موی بیمار، سطح ناحیه تاس و قابلیت ارتجاع پوست،نقش بسزایی در انتخاب مناسب ترین روش برای کاشت را دارد.

این موها از ناحیه اهداکننده یا همان بانک موی بیمار برداشته  می شود که این ناحیه نسبت به هورمون های مردانه (دی هیدروتستروترن و اندروژن) حساس نیست، بنابراین بقای این موها همیشگی است.

پروسه جراحی کاشت مو برای هر شخص با توجه به مساحت ناحیه و فولیکول های کاشته شده متفاوت است و ممکن است بین 5 تا 10 ساعت به طول انجامد. به طور کلی کاشت مو با حداقل احساس درد و ناراحتی همراه است. برای راحتی بیمار حین کاشت مو از آرام بخش ضعیف و بی حسی موضعی استفاده می شود. در  حین کاشت مو لازم است بیمار صبور و آرام باشد.

موهای کاشته شده پس از گذشت حدود یک الی دو هفته از پیوند، دچار ریزش خواهند شد و تا پایان ماه اول تقریبا به طور کامل می ریزند. پس از گذشت حدود سه ماه فاز رویش مجدد موها آغاز می شود و تقریبا بین 18 ماه تا یک سال زمان لازم است تا کل موهای کاشته شده رویش پیدا کنند.

بله. با توجه به اینکه این موها از ناحیه ای برداشت می شوند  که گیرنده های وابسته به هورمون مردانه که عامل ریزش مو هستند را ندارند، هیچ وقت دچار ریز نخواهند شد و نتیجه دائمی است.

با توجه به اینکه ریزش موی مردانه یک فرآیند دائمی و و به گسترش می باشد و با در نظر گرفتن محدودیت هایی که در کاشت موی طبیعی وجود دارد، بهتر است این کار زمانی انجام شود که فرد متقاضی الگو و وسعت تاسی مشخص و ثابتی داشته باشد و مرحله بلوغ و سن رشد کامل شده باشد.

حداقل سنی که معمولا برای کاشت مو در نظر گرفته می شود 20 سالگی می باشد.