ارتباط مستقیم با موسس درمانگاه بهبد

 

توجه داشته باشید تماس فقط از طریق پیامک و واتساپ امکان پذیر می باشد.

شماره  تماس:

0905-4622480