ردیف
واحدها
روزهای حضور
1
اورژانس و اطفال
به صورت شبانه روزي فعال می باشند.
2
آزمایشگاه
به صورت شبانه روزي فعال می باشند.
3
کاشت مو
در تاریخ هاي 2فروردین ، 5 فروردین ، 7فروردین، 9فروردین سال 1402 از ساعت 10 تا 16 عصر دایر میباشد
4
پوست
از تاریخ 5 فروردین تا 10 فروردین فقط نوبت دهی به صورت تلفنی و حضوري از ساعت 9 صبح تا ساعت 13
5
داروخانه
در ایام تعطیل رسمی فعال نمی باشد .
6
پزشکی هسته اي
از تاریخ 1401/12/29 تا 1402/01/14 تعطیل می باشد
7
رادیولوژي
بخش رادیولوژی (OPG) از تاریخ 1401/12/29 تا 1402/01/14 تعطیل می باشد
8
سونوگرافی
از تاریخ 1401/12/29 تا 1402/01/14 تعطیل می باشد
9
دندان پزشکی
از تاریخ 1401/12/29 تا 1402/01/14 تعطیل می باشد
10
اپتومتري و عینک سازي
از تاریخ 1401/12/29 تا 1402/01/14 تعطیل می باشد
11
درمانگاه پوست مو لیزر
روزهای غیر تعطیل از ساع 9.30 الی 14.30 فقط قسمت پذیرش فعال است