preloader

دکتر فاطمه خضری

  • خانه
  • -
  • پزشک
  • -
  • دکتر فاطمه خضری
 دکتر فاطمه خضری
  1. فارغ التحصیل دکتری عمومی از دانشگاه تهران (سال 1380).

  2. پزشک نمونه در سال 1382.

  3. دارای سابقه فعالیت در اورژانس به مدت 17 سال (1398-1381)

  4. مسئول فنی درمانگاه شبانه روزی بهبد (1392-1386)

  5. دبیر بخش تناسب اندام نشریه پزشکی بهبد در سال 1393.