preloader

دکتر اکرم نعمتی علیایی

  • خانه
  • -
  • پزشک
  • -
  • دکتر اکرم نعمتی علیایی
 دکتر اکرم نعمتی علیایی
  1. متخصص کودکان و نوزادان از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  2. دارای بورد تخصصی
  3.   بیش از 7 سال سابقه تخصصی پزشکی در تخصص اطفال