متخصصین اطفال در مانگاه

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.

متخصصین اطفال در مانگاه

دكتر احمدرضا ربيعي فر متخصص کودکان و نوزادان از دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای بورد تخصصی و 20 سال سابقه پزشکی، طبابت و تجارب ارزشمند در حوزه بیماری های اطفال می باشند.

دکتر احمد رضا ربیعی فر

دكتر حسن عليمراد متخصص کودکان و نوزادان از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارای بیش از 20 سال سابقه تخصصی پزشکی در تخصص اطفال می باشند.

دکتر حسن علیمراد

دکترحسن علیمراد

دكتر اكرم نعمتي عليايي متخصص کودکان و نوزادان از دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای بورد تخصصی و بیش از 7 سال سابقه تخصصی پزشکی در تخصص اطفال می باشند.

دکتراکرم نعمتی علیایی

دكتر مريم حسين آبادي متخصص اطفال در کرج، دکتر مریم حسین آبادی دارای دانش تخصصی و تجارب ارزشمند در تخصص کودکان و نوزادان می باشند.

دکتر اکرم تعمتی علیانی

دکترمریم حسین آبادی

دکترامیر عباس عباسی راد

دکترمحمودنوروزی پاکدل

دکترعباس شیخی

دکترمحمود خداپرست

دکترناصربنی سعید

دکترفرزانه خورشیدی

دکترفرانک داوود زاده

دکترمحمد زنوزی راد

دکترسهیلا میزایی

دکتر فاطمه خضری

دکتر شهرزادخلج افشار

دکتر زینب بابا صفری

دکتر رزیتا معنوی طهرانی

دکتر یرزویه نجی

دکتر لیلا محمودی

دکتر شهره صالح زاده

دکتر نادر ظریفیان

دکتر پریسا مجتبوی

EnglishIran