مقالات آموزشی کارکنان

کتابچه توجیهی کارکنان مجتمع درمانی بهبد

 

آشنایی با انواع آتش، روشها و وسائل اطفاء حریق

تمام آتش ها مثل هم نیستند. سوختهای مختلف آتش های مختلف ایجاد میکنند و نیازمند عوامل اطفاء متفاوتی هستند. از این رو آتشها رو به کلاسهای مختلفی تقسیم

بندی می کنند که عبارتند از…

کتابچه توجیهی کارکنان بهبد     دانلود کتابچه

جزوه آموزشی اطفای حریق

حریق یک اکسیداسیون سریع می باشد که با مقادیر متفاوتی نور و گرما همراه است. حداقل تراکم اکسیژن لازم درهوا براي آتش گیري 15 تا 16 % است. یکی از خطرناك ترین محصولات احتراق که در تلفات انسانی آن نقش مهمی دارد، گازها و بخارات آن هستند.به دلیل تشکیل قسمت اعظم سوختها از کربن و هیدروژن…

دانلودجزوه آموزشی اطفای حریق   دانلود جزوه

فیلم آموزشی اطفای حریق

EnglishIran