مقالات آموزشی کارکنان

کتابچه توجیهی کارکنان مجتمع درمانی بهبد

 

آشنایی با انواع آتش، روشها و وسائل اطفاء حریق

تمام آتش ها مثل هم نیستند. سوختهای مختلف آتش های مختلف ایجاد میکنند و نیازمند عوامل اطفاء متفاوتی هستند. از این رو آتشها رو به کلاسهای مختلفی تقسیم

بندی می کنند که عبارتند از…

کتابچه توجیهی کارکنان بهبد     دانلود کتابچه

EnglishIran