متخصصین اطفال در مانگاه

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.

متخصصین اطفال در مانگاه

 

 1. دکتری عمومی از دانشگاه تهران سال 1375.

 2. دارای برد تخصصی از دانشگاه تهران (مرکز طبی) –سال 1391.

 3. پزشک نمونه مرکز بهداشت کرج در سال 1385.

 4. دارای لوح تقدیر و پژوهان از وزارت بهداشت جهت ارائه مقاله پروسیکتر “پروبیوتیک‌ها

دکتر احمد رضا ربیعی فر

دكتر حسن عليمراد متخصص کودکان و نوزادان از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارای بیش از 20 سال سابقه تخصصی پزشکی در تخصص اطفال می باشند.

دکتر حسن علیمراد

دکترحسن علیمراد

دكتر اكرم نعمتي عليايي متخصص کودکان و نوزادان از دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای بورد تخصصی و بیش از 7 سال سابقه تخصصی پزشکی در تخصص اطفال می باشند.

عکس خانم دکتر

دکتراکرم نعمتی علیایی

 1. دارای دکتری تخصصی اطفال از دانشگاه شهید بهشتی-بیمارستان مفید.

 2. مسئول شبکه بهداشت درمان هشتگرد به مدت 1/5 سال (سال 1372).

 3. پزشک بازنشسته بیمارستان باهنر.

دکترمحمود خداپرست

 1. فارغ التحصیل سال 1378 از مرکز طبی کودکان تهران (دانشگاه تهران).

 2. پرسنل رسمی بیمارستان شهید دکتر (امام علی (ع)) کرج از سال 1378 تا امروز

 3. فعالیت در بخش‌های اورژانس، ICU، نوزادان و کودکان.

عکس خانم دکتر

دکتر رویا شهرام

 1. پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. (سال 1374 الی 1380)
 2. تخصصی کودکان از دانشگاه علومم پزشکی کردستان (سال 1387 الی 1390)
 3. پزشک شاغل در بیمارستان‌های امام جعفر صادق (ع) هشتگرد کرج، شهید باهنر کرج و …

دکتر شهرام بابامرادی

دکترامیر عباس عباسی راد

دکترمحمودنوروزی پاکدل

عکس خانم دکتر

دکترفرانک داوود زاده

دکترای پزشکی عمومی در سال 90 از دانشگاه تهران
تخصص اطفال-کودکان و بورد تخصصی کودکان از دانشگاه شهید بهشتی و 9 سال سابقه کار

دکتر پگاه مشکی

 1. فاغ التحصیل دکتری عمومی از دانشگاه تهران (سال 1380).

 2. پزشک نمونه در سال 1382.

 3. دارای سابقه فعالیت در اورژانس به مدت 17 سال (1398-1381)

 4. مسئول فنی درمانگاه شبانه روزی بهبد (1392-1386)

 5. دبیر بخش تناسب اندام نشریه پزشکی بهبد در سال 1393.

عکس خانم دکتر

دکتر فاطمه خضری

 1. دکتری عمومی از دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران (سال 1377)

 2. مسئول فنی و پزشک اورژانس درمانگاه وصال و بهبد.

 3. معاون بهداری ندامتگاه کرج.

دکتر رضا امجدی

دکتر رضا امجدی

عکس خانم دکتر

دکتر شهرزادخلج افشار

 1. دکتری عمومی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین (سال 1390)

 2. دکتری تخصصی PhD روانشناسی شناختی-پژوهشکده علوم شناختی.

 3. مدیر سابق امور درمانی و قائم مقام ریاست بیمارستان روانپزشکی نیایش به مدت 7 ماه.

دکتر یرزویه نجی

عکس خانم دکتر

دکتر شهره صالح زاده

دکتر رحیمی

 1. دکتری عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.

 2. پزشک اورژانس (عمومی) درمانگاه بهبد به مدت سه سال (1399-1395)

دکتر پریسا مجتبوی

فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی

drkamyar

دکتر کامیار محمدزاده

EnglishIran